Varden Skoles Musikkorps

Informasjon til foreldrene og foresatte

Jubileumstur til Spania

Varden Skoles Musikkorps er et aktivt korps som i 2016 feiret 50 års jubileum.

Det er mange gode grunner til å la barnet ditt begynne i korps.

  1. SAMSPILL.  Det å lykkes sammen er viktigst i skolekorpset. Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.
  2. MESTRINGSFØLELSE. I skolekorpset lærer barnet ditt å spille et instrument. Alle liker å mestre, og øvelse gjør mester.
  3. ALLE ER MED. Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige
  4. FELLESSKAP. På kurer, seminarer og kurs møtes barna på tvers av alder og får venner for livet. Foresattes medvirkning gir unik mulighet til å bli kjent med de andre barnas foresatte. Barnet synes det er kjekt du er med, men korps har ikke mer dugnad enn andre fritidsaktiviteter. Varden er et veldrevet korps.
  5. TRYGGHET. Gi barnet en trygg oppvekst og en hobby for livet!