Varden Skoles Musikkorps

Vi spiller flere konserter i løpet av året, Jule og sommerkafe, Gudstjeneste i kirken julaften, Hordablæsten, og den største Høstkonserten.